V08 KINO FLO MINI FLO 9" KIT (MINI KINO)

Resource Containers
VMA Kino Flo Mini Flo 9" Kit 01
VMA Kino Flo Mini Flo 9" Kit 02

Hours of Operation

Regular Semester Hours:
Mon - Thur: 9am - 9pm
Fri: 9am - 7pm
Sat: 10am - 4pm

Intercessions:
Mon - Fri: 9am - 5pm

(Hours subject to change.)